Castellà
logo electricitat integral general
Home
EIG MANTENIMENTS. És una divisió específica al servei dels nostres clients. Té una dilatada experiència en el sector del manteniment d’actius i el facility management, amb una trajectòria de més de 15 anys en el sector. Garantint un servei d’alta qualitat tècnica i màxima eficàcia.

EIG MANTENIMENTS. Ofereix serveis de manteniment integral i facility management per una llarga durada de les instal·lacions i actius immobiliaris, optimitzant costos, mitjançant eines d’última generació.

EIG MANTENIMENTS. Té com objectiu final que els edificis, equips i instal·lacions ofereixin un grau de rendiment, seguretat, fiabilitat, mantenibilitat, sostenibilitat i respecte del medi ambient que satisfaguin a clients i usuaris.
Àrees d'activitat
Facility Managament - GMAO

EIG MANTENIMENTS És un conjunt d'estratègies destinades a la gestió integral d'immobles, infraestructures i/o béns patrimonials de les organitzacions, així com dels recursos, processos i serveis generals associats als mateixos, amb l'objectiu de racionalitzar i optimitzar el seu ús, augmentant la productivitat dels processos de treball de l'organització i reduint els costos que es desprenen dels mateixos.
EIG MANTENIMENTS Possibilita la implantació de software, relacionat amb el control i la gestió técnica i económica del manteniment, l’automatització i telegestió de les instal·lacions en edificis, fàbriques i centres de serveis. les seves principals funcions són:

• Planifica i organitza les tasques de manteniment utilitzant tecnologies web amb smartphones i/o tablets.
• Accés en temps real a les tasques programades i en execució, així com tota mena d’informes de seguiment i control.
• Establiment d’inventaris dels actius a mantenir, màquines instal·lacions i equipament.
• Peritació de l’estat de conservació, codificació i senyalització de cada element. creació i actualització de fitxes informatitzades. recerca de dades tècniques, característiques, recanvis, etc.
• Dades econòmiques: costos d’explotació i manteniment, inversions de reposició, etc.

Manteniment Integral

EIG MANTENIMENTS Ofereix serveis relacionats amb el manteniment normatiu, correctiu, preventiu i predictiu de tot tipus d’instal·lacions i actiu inmobiliaris:

• Inst. elèctriques d’alta i baixa tensió.
• Eenllumenat normal i d’emergència.
• Climatització, calefacció i ventilació.
• Fontaneria.
• Fluids: gas energètic i medicinal.
• Telefonia i xarxes estructurades.
• Seguretat contra incendis, contra robatoris i anti-intrusió.
• Tot tipus d’actius immobiliaris.

Com complement dels serveis d’execució de manteniment, la nostra oficina tècnica està en dispòsició d’oferir els següents serveis:

• Contractació de serveis de posta en marxa, verificació, control de qualitat, conservació, reparació, neteja i manteniment d’instal·lacions.
• Estudis d’enginyeria del manteniment, per a la determinació dels programes d’actuació de manteniment preventiu, procediments i verificacions de manteniment normatiu i predictiu, càrregues de treball i disseny de plantilles.
• Projectes i realitzacions de serveis d’organització, gestió i direcció del manteniment.

Gestió Energètical

EIG MANTENIMENTS Estudia, gestiona i optimitza la seva energia consumida, adequant les seves instal·lacions per un funcionament òptim i sense interrupcions de la seva activitat i/o processos.
Oferim serveis d’oficina tècnica, consultoria i auditoria energètica, execució de millores i gestió i manteniment d’instal·lacions amb l’objectiu d’una reducció de costos en la seva factura energètica i un augment de la competitivitat.
Implantem eines de gestió i control dels consums de l’energia. mitjançant un procés informatitzat obtenim i analitzem les dades de consum energètic del client amb els objectius de:

• Reducció dels costos d’explotació.
• Optimització de consums.
• Millorar la qualitat dels subministres i del servei.
• Adequar les condicions contractuals de les companyies subministradores als tipus de consum de l’usuari.

Organització del servei

Clients

Alguns dels nostres clients

Grifols.
Purac Bioquímica.
Linpac Allibert.
Sthal Ibérica.
Saplex.
Okotec 2008.
Klöckner Pentaplast.
Cespa G.R.


Contactar


Veure EIG Electricitat integral general en un mapa més grand