Customer service: (34) 938468392

Aviso Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSI), passem a indicar:
Titular de la pàgina web: EIG Integral Services, S.L. (d’ara endavant “EIG”)
Adreça: Mas Pujol 15, 08520 Les Franqueses del Vallès
CIF: B60688744
Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona a la Fulla119583, Tom 27619, Foli 0054, Inscripció 10

Propietat intel•lectual i responsabilitat sobre els continguts.
1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de EIG, concretament, sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars, excepte la possibilitat de compartir continguts quan EIG així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per aquesta finalitat.
Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web de EIG estan protegits per la llei.

2. EIG no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web, segons l’establert en l’article 17 de la LSSI.

3. EIG no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de EIG i els serveis oferts en la mateixa.
Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial de EIG o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part de EIG de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.
Així mateix, la informació a la qual els usuaris poden accedir a través de la pàgina web de EIG, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel•lectual o d’un altre tipus. En conseqüència EIG no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

Condicions d’ús
L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il•lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.
Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

Condicions particulars
Aquestes Condicions d’Ús són aplicables per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de EIG.
Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de EIG hauran d’acceptar la Política de Privacitat.

Instal·lacions i manteniment integral

Empresa

Història
Valors de l’empresa
Objectius
Equip humà
Certificacions

Serveis

Electricitat
Climatització HVAC
Mecàniques
Energies renovables
Eficiència energètica
Senyals febles
Manteniment integral

Contacte

Mas Pujol 15
08520
Les Franqueses
del Vallès
Barcelona

eig@eigintegral.com
+34 938 468 392

Política de Privacitat | Avís Legal | 2021 @ Copyright Electricitat Integral General, SL