Customer service: (34) 938468392

Política de Privacidad

1. EIG Integral Services, S.L. (d’ara endavant “EIG”), informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la seva privacitat i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

2. EIG tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (“LOPD”), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RLOPD”).

3. Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web, quedaran registrades en un fitxer de gestió a titularitat de EIG degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat gestionar la seva petició.

4. El simple fet de que l’Usuari enviï les seves dades personals a EIG, prèvia acceptació d’aquesta Política de Privacitat, suposarà el consentiment de l’Usuari per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.

5. L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o altre document oficial identificatiu a EIG, SL, amb domicili social a Mas Pujol 15, 08520 Les Franqueses del Vallès o enviar un correu electrònic a eig@eigintegral.com .

6. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a EIG són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual.

7. Qualsevol usuari que tingui qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què EIG utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure’ns a eig@eigintegral.com

Instal·lacions i manteniment integral

Empresa

Història
Valors de l’empresa
Objectius
Equip humà
Certificacions

Serveis

Electricitat
Climatització HVAC
Mecàniques
Energies renovables
Eficiència energètica
Senyals febles
Manteniment integral

Contacte

Mas Pujol 15
08520
Les Franqueses
del Vallès
Barcelona

eig@eigintegral.com
+34 938 468 392

Política de Privacitat | Avís Legal | 2021 @ Copyright Electricitat Integral General, SL